HAKKIMIZDA

Dünya ve ülkemiz nüfusu hızla çoğalırken, buna bağlı olarak besin ihtiyacı da giderek artmaktadır.

Ancak diğer taraftan kentleşmenin yoğunlaşması ve tarımla uğraşan nüfusun azalması, daha az alanda yapılan tarımdan daha çok ürün elde etme ihtiyacına neden olmaktadır.

Bu durum, üreticiyi tarımdan daha fazla ürün verimi elde etmek için,  aşırı su tüketimi ve gereğinden fazla gübre kullanımı gibi yanlışlara sürüklemektedir. Üstelik bu yanlış, insan sağlığına zararlı ürünlerin pazara sunulmasına, ekosistemin tüm bileşenleri ile olumsuz yönde etkilenmesine, doğal kaynakların yok olmasına ve toprak verimliliğinin geri dönülmez şekilde azalmasına yol açmaktadır.

Ekosistemi ve toprağın verimliliğini koruyarak, daha sağlıklı bitkisel üretim gerçekleştirmek, sadece çiftçilerimizin sorumluluğu değildir. Tarladan sofraya, doğal kaynaklar korunarak sağlıklı gıdalar üretilebilmesi için bu sorumluluğun bitkisel üretim sürecinin tüm aktörleri tarafından paylaşılması gerekir.

Bizler, çiftçi ve iş insanlarından oluşan bir grup yatırımcı olarak ülkemizin geleceği için en önemli konunun sağlıklı gıdalar üretmek ve sürdürülebilir tarım olduğuna karar verdik.

Toprakta bor eksikliğinin görüldüğü bölgeler için hazırlanan bor içerikli standart gübrelerimizle ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz.

Diğer yandan, bilgi, tecrübe ve yatırım olanaklarımızla, kaynak israfını azaltacak, çiftçinin üretim yaptığı toprağın ve üreteceği bitkinin ihtiyacını birebir karşılayacak ‘ PROJE BAZLI ÜRETİM MODELİ’ni geliştirdik.

Bu modeli, ülkemizin konusunda en tecrübeli bilim insanları ile doğru tarım üretimine inanan çiftçilerimizi bir araya getirerek hayata geçirebileceğimize inandık. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme konusunda geliştirdiği projeler ve uygulamalarla yurtiçi ve yurtdışında adını duyuran AGROBİGEN (http://www.agrobigen.com.tr) firmasıyla önemli bir ortaklığa imza attık.

Çiftçimizin tarım alanından alınan toprak örnekleri laboratuvar ortamında analiz edilmekte, bölge toprağının ve yetiştirilecek bitkinin tam olarak ihtiyaç duyduğu özel gübre içeriği AGROBİGEN bilim insanları tarafından geliştirilmekte ve Ankara Polatlı Organize Sanayi Bölgesi’ndeki tesislerimizde üretilmektedir.

Gübre formülasyonu, gerekli besin maddelerinin yanı sıra, kullanılacağı toprağın pH ve organik madde gibi kimyasal özelliklerinde sorun var ise, bu sorunları da gidermeye yönelik olarak hazırlanmaktadır. Örneğin, asit reaksiyonlu topraklar için alkalen reaksiyonlu gübreler üretilirken, organik madde içeriği düşük olan araziler için taşıyıcı materyal olarak organik bileşiklerin kullanıldığı  gübreler geliştirilmektedir. Yapraktan besleme gübre içerikleri için de bu yaklaşım geçerlidir.

Böylece, toprak gereksiz veya gereğinden fazla besin maddesi girdisine maruz bırakılmamakta,  bitkinin ihtiyaç duyduğu besin maddeleri yeterli miktarda  ilave edilmektedir. Ayrıca, analiz sonunda topraklarda belirlenebilecek olan asitlik, kireçlilik, organik madde yetersizliği gibi kimyasal sorunların da çözümüne yönelik olarak programlar geliştirilerek, ürettiğimiz gübrelerin kimyasal yapısının aynı zamanda bu sorunları da giderici olması sağlanmaktadır. Böylece, tarımsal üretimi gerçekleştiren çiftçilerimiz, hem tarlasındaki gereksiz veya dengesiz gübre kullanımının neden olduğu olumsuzlukların önüne geçmekte, hem de daha fazla ve kaliteli ürünü dengeli ve doğru gübreleme ile elde ederek, ekonomik olarak daha büyük kazanımlar elde etmektedir.

Daha az maliyetle daha fazla verim ve sağlıklı ürünler için sunduğumuz özel üretim çözümleriyle çiftçimizin yanındayız. 

Neris A.Ş. | Kurumsal

Neris Yatırım Gıda İnş. San. ve Tic. A.Ş.

Neris A.Ş. ,ülkemizin potansiyeli yüksek yatırım alanlarında, insan sağlığı ve toplum refahını merkeze alan bir anlayışla projeler geliştirmeyi amaç edinen, çeşitli iş konularında deneyimli girişimciler tarafından  kurulmuştur.

Neris A.Ş’nin ilk yatırımı, Ankara’da Polatlı Organize Sanayii Bölgesi’nde kurduğu CanKat Gübre Üretim Tesisidir. Tarım yapılan toprağın özelliklerini dikkate almadan yapılan gübrelemenin toprağın sürdürülebilir verimliliğine ve insan sağlığına olan olumsuz etkisi bilinmektedir.

Cankat gübre, bünyesinde yer alan bilim insanları ve üniversitelerle kurduğu işbirlikleri ile gübreleme yapılacak bölgenin toprağını analiz ederek, toprağın ve ürünün ihtiyaçlarına özel gübre üretimi yapmaktadır.

Böylece CanKat gübre, çiftçimizin verdiği emeğin karşılığını en az maliyet ve en fazla verim  ile almasını sağlamaktadır.

GALERİ

Fabrika Görselleri

Samsun Agricultural Fair, 25-29 September 2019, Samsun, Turkey
Agriculture and Husbandry Fair, 2-5 May 2019, Polatlı, Ankara, Turkey